Det kan uppkomma en rad utmaningar under ett företags liv, det vet de allra flesta företagare. Ny personal ska rekryteras, en affärsmöjlighet öppnar upp för tillväxt, inventarier ska inköpas och oväntade utgifter gör sig ständigt påminda – både för den rutinerade och den nya företagaren. Med detta sagt, är ett lån inte sällan att fundera över och då gäller det att hitta rätt i djungeln av erbjudanden och finansiella möjligheter som en rad långivare nu öppnat upp för på marknaden.

Det traditionella banklånet

Ett av de vanligaste sätten att skaffa sig lite extra rörelsekapital, är att stämma träff med en banktjänsteman och gå igenom villkoren för olika låneerbjudanden. Detta fodrar dock en rad olika dokument som årsredovisningar, bokslut, budget, affärsidé och andra analyser som ska samlas ihop i väntan på mötet. Många tycker detta sätt är det säkraste och billigaste, men man ska ändå inte sticka under stol med att det kan innebära visst krångel och huvudbry.
Även om bankerna också ger sig in i leken att erbjuda olika lånetyper till följd av konkurrensen från de nyetablerade låneinstituten, så är det ändå inom bankernas ramar som lånen beviljas.
Med ett banklån betalas en löpande ränta och amorteringar och i många fall väntar också en expeditionsavgift för låntagaren.

De digitala företagslånen

Alltmer börjar nyetablerade låneinstitut att erbjuda snabba företagslån mellan vissa belopp som ofta inte innefattar någon ränta utan endast en månatlig avgift och en uppläggningsavgift som är inkluderat i återbetalningsbeloppet. Återbetalningstiden varierar något men oftast så betalas lånet av relativt snabbt, kanske mellan 12-18 månader som mest. Detta innebär visserligen att summan att betala kan bli ganska hög varje månad, så därför finns det även somliga institut som erbjuder avbetalning varje vardag så att det slutliga månadsbeloppet inte skjuter i höjden lika lätt.
Den generella gemensamma nämnaren för dessa digitala företagslån, är oftast att företagen ansöker om dem via nätet och signerar med sitt mobila bank-id. Pengarna är allt som oftast lika snabbt på kontot och man kan börja utnyttja dem direkt.

Kontokredit

En annan möjlighet är att skaffa kontokredit och endast betala tillbaka det som har använts, tack vare fria uttag. Man ansöker då om en viss kreditgräns som beslutas genom information om företagets omsättning, historik och eventuella betalningsanmärkningar m.m. En kontokredit tycker många är ett utmärkt alternativ till dyra lån, även om det förvisso tillkommer olika avgifter som månadsavgifter och uppläggningsavgifter samt förhållandevis hög ränta.

Olika typer av lån

Mikrolån, företagslån, investeringslån, exportlån m.m. Namnen är många och fördelarna varierar utifrån företagets enskilda perspektiv. Mikrolånen är framför allt framtagna för det nystartade företaget som måste få lite kött på benen i början, medans ett exportlån är mer tänkt för den som vill expandera internationellt. Det krävs också olika säkerheter vid de olika lånen, och hos många av de webbaserade låneföretag behövs det inte ens. Möjligtvis en personlig borgen i vissa fall.

Att tänka på vid ett lån

Det man som företagare alltid ska tänka på är dock att man aldrig lånar för mer än man kan betala tillbaka. Alla lån innebär en kostnad, vilken kan bli ganska dyr i slutändan trots att lånevillkoren verkar exceptionella vid första anblick.